niedziela, wrzesień 25, 2022

Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Nieznamierowicach

baner8
baner7
baner6
baner5
baner4
baner3
baner2
baner1

O nas

      W dzisiejszych czasach każdy myśli o przyszłości swoich dzieci. Chcielibyśmy, aby odnosiły one sukcesy na polu nauki i kultury, a jednocześnie przebywały i rozwijały się w przyjaznym, bezpiecznym środowisku, wśród ludzi otaczających ich troską i zrozumieniem. Każdy z nas pragnie, aby jego dziecko odnalazło w szkole drugi dom i mogło w pełni realizować swoje talenty i uzdolnienia.                  

    Niepubliczna Szkoła Podstawową im. św. Andrzeja Apostoła w Nieznamierowicach została utworzona wychodząc naprzeciw oczekiwaniom każdego rodzica, zespół pracowników stworzył placówkę, w której panuje atmosfera spokoju i poszanowania indywidualności, dzięki której dzieci w poczuciu bezpieczeństwa rozwijają swoje zdolności i zainteresowania. Zdobywają i pogłębiają wiedzę poprzez uczestnictwo w zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych, uzupełniają braki edukacyjne. To właśnie tutaj dzieci i młodzież uczą się, jak ważną rzeczą jest wrażliwość, zrozumienie drugiego człowieka i dostrzeganie jego potrzeb. Razem z nami wkraczają w świat sztuki i kultury, poznając tajniki realizowania samego siebie.

 

In todays' times every one thinks about one's children future. We would like them to bring back they the successes on the field of science and culture, and spend simultaneously and develop in the friendly, safe environment, among people surrounding their worry and understanding. Each of us desires so that it  his the child finds at the school second house and can realizes one's talents in the full moon and the talent.                 

    The Unpublic Elementary School   "Andrew Apostle" in Nieznamierowice was created going out opposite every parent expectation, workers team created the post, in which the atmosphere of the quiet prevails and the respect of the individuality their abilities and interests in the feeling of the safety unreel thanks to whose children. They win and deepen knowledge through participation in teaching occupations and pose lessons, educational lacks replenish.The children and youth learn this just here, he is the how important thing sensibility, second man understanding and perception of his needs. They together enter in the world of art and culture with us, get to know secrets realizes alone oneself.